Tammerfors Aktuellt

Tammerfors Aktuellt är både den största (och enda) svenskspråkiga lokaltidningen i regionen. Varannan vecka tar vi upp aktuella händelser och kulturevenemang i Birkaland.

Första numret av Tammerfors Aftonblad publicerades redan 1882, medan den direkta efterföljaren Tammerfors Aktuellt har utkommit sedan 1973. Det är den enda svenskspråkiga tidningen som utges regelbundet i Tammerfors med omnejd. Tidningen utkommer varannan fredag med undantag för sommar-månaderna. Antalet prenumeranter är ca 400, medan den beräknade läsekretsen är ca 1 000 personer. Tidningen är politiskt obunden och icke-vinstdrivande.

 

 

 

Allmänt

UtgivareSvenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f.
ChefredaktörSimon Hannus
Antal nr/år20
Upplaga400+
Prenumerationspris42 €/år

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressOtavalankatu 9
33100 Tammerfors
Epostansv.red@tammerforsaktuellt.fi
Telefon044 - 206 4703
PrenumerationerAnn-Sofi Stigell
prenumeration@tammerforsaktuellt.fi
tfn 03–223 1373
AnnonserRed.sekr.: Tuija Laurén
tfn 044–206 4703
red.sekr@tammerforsaktuellt.fi
Webbplatswww.tammerforsaktuellt.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige